Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění tzv. EIA proces, poradenství v oboru životní prostředí

AUTORIZACE

Ing. Petr Pozděna - držitel autorizace ke zpracování oznámení, dokumentací a posudků EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.(č.j. 3312/348/OPVŽP/97 z 28.5.1997) prodloužené rozhodnutím (č.j. 35271/ENV/06 ze dne 29.5.2006 a č.j. 42045/ENV/2011 ze dne 21.6.2011).

EIA proces

IPPC proces

ODPADY

OBECNÉ